Brama Krakowska

Brama Krakowska – makroregion fizycznogeograficzny w małopolskiem
Brama Krakowska – brama skalna w Ojcowskim Parku Narodowym

Bramy miejskie:

Brama Krakowska w Lublinie
Brama Krakowska w Tarnowie (już nieistniejąca)
Brama Krakowska w Warszawie (już nieistniejąca)
Brama Krakowska w Żorach (już nieistniejąca)